WMS WarehouseMaster

Ten behoeve van logistieke dienstverleners, transporteurs, expediteurs en verladers heeft TransportMaster.com naast het transport management systeem ook software voor het warehouse ontwikkeld. WarehouseMaster is het product van ruim 20 jaar ervaring in de logistieke sector. Het resultaat is een zeer compleet en flexibel WMS dat modulair is opgebouwd, bedoeld voor het inslaan, uitslaan, overslaan en opslaan van goederen. Ook  partijenregistratie, THT-datum, accijnzen, gevaarlijke stoffen, prijsafspraken en douanedepot zitten in het pakket.


De warehouse-functionaliteit is volledig geïntegreerd binnen ons TMS TransportMaster. Stamgegevens worden centraal beheerd; op basis van een inslag- of uitslagorder kan snel een transportorder worden aangemaakt.

Dankzij de modulaire opzet kunt u de toch al uitgebreide warehouse management software naar behoefte uitbreiden met één of meer modules. Op die manier betaalt u alleen voor wat u nodig heeft. Ons systeem is daardoor geschikt voor alle logistieke dienstverleners, transporteurs, expediteurs en verladers met opslag.