Volledig venieuwd grafisch planbord: control tower voor planners

Het grafische planbord van TransportMaster, Visual Plan Board VPB.NET-II, is volledig vernieuwd. Het biedt planners een control tower van waaruit zicht kan worden gehouden op elk aspect van de planning. Alles staat op een rijtje: resources, tijdlijn, kaartmateriaal en nog te plannen trajecten.

In het grafisch planbord worden uw ingeplande ritten visueel weergegeven. Hier kunt u plannen vanaf de kaart door direct op de kaart zelf laad- en/of losstops aan te wijzen. Te plannen trajecten worden uit de lijst met resources op de tijdlijn gesleept, waarna de rit direct op de kaart getoond kan worden. Er is een volledige en directe koppeling met kaartmateriaal waarin wijzigingen direct zichtbaar worden. Alle onderdelen van het visuele planbord zijn aan uw wensen aan te passen en per gebruiker in te stellen.

Hier kunt u onze productbrochure aanvragen.