vergroenen wegtransport

Voor het vergroenen van het wegtransport heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteld. Daarmee zou het wegtransport een grotere bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen kunnen leveren. De voorstellen moedigen energiebesparende maatregelen aan, zoals aerodynamische cabines maar beogen ook een versoepeling van regels voor emissievrije en voor intermodale voertuigen. Voor die voertuigen zal een hoger gewicht worden toegestaan. Ook worden de regels voor LZV's iets soepeler waardoor maximum gewichten en afmetingen soms zijn toegestaan, mits dit past binnen de regels van de lidstaten. Lees verder.

AccountView 12a beschikbaar

In AccountView 12.0a zijn weer een aantal vernieuwingen geïntroduceerd. Zo is er een verbeterde herkenning op het document/factuurnummer van de openstaande post en is het ook voor crediteuren mogelijk een gecombineerde betaling over posten te verdelen. U kunt hier de PDF "Nieuw in AccountView versie 12.0a" downloaden voor een uitgebreide toelichting op alle vernieuwingen ten opzichte van versie 12.0. Uiteraard kan TransportMaster u weer assisteren bij het installeren van deze update.

Bakker Groesbeek kiest voor TMS TransportMaster

Bakker Groesbeek v.o.f. is een veelzijdig transportbedrijf dat zich richt zich op horizontaal en verticaal transport. Het kan gaan om het transport van bloemen, bouwmaterialen of bijvoorbeeld mest, maar ook om diepladertransport van machines en het transport van eigen verreikers, o.a. voor groenonderhoud.

Bakker Groesbeek kiest voor TMS TransportMaster met boordcomputerkoppeling. We heten hen van harte welkom!

 

Let op: valse e-mails "van" TransportMaster in omloop

Enige tijd geleden vond er bij TransportMaster een zogenaamde “mailhack” plaats. Er is een onbekend aantal e-mailberichten gestolen. Ook u kunt, nu of in de toekomst, een phishingmail krijgen die van TransportMaster afkomstig lijkt te zijn met daarin een link. De e-mail kan op zichzelf staan of een antwoord lijken op een eerder gestuurde mail van u aan ons of omgekeerd.

Klik niet op de link en verwijder de e-mail, ook uit uw verwijderde items.

De mail is niet van TransportMaster afkomstig.

Blijf alert op “ongewone” e-mails met een linkje er in.

Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Wij hebben een melding gedaan bij de Fraudehelpdesk van deze diefstal en van het misbruik van onze bedrijfsidentiteit.

Pagina's

Abonneren op TransportMaster.com RSS