Artikel over TransportMaster op TTM.nl

TransportMaster heeft haar gelijknamige transportmanagementsysteem uitgebreid met verschillende nieuwe functies. Zo kreeg het TMS er een module bij voor het beheer van garages en werkplaatsen en een nieuwe module voor bedrijven die naast transport ook handelsactiviteiten, zoals fouragehandel, willen vastleggen. “Dat kan ook in combinatie met een gedetailleerde contractregistratie”, zegt directeur Fons Moormann.

AccountView versie 9.4a met o.a. een verbeterde zoekfunctie

Voor deze versie zijn weer diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals efficiëntere opvraaglijsten. Het gedrag van opvraaglijsten, die worden gebruikt om voor allerlei invoervelden het juiste gegeven uit een lijst te kiezen, is verbeterd. Voorheen kon u al in een opvraaglijst typen om naar een bepaalde regel in de lijst te springen, het zg. snelzoeken. Wanneer u nu typt wordt er zelfs onmiddellijk een selectie gemaakt op basis van uw invoer, zodat u alleen de relevante regels ziet.

Pagina's

Abonneren op TransportMaster.com RSS