Strafpunten in ERRU

Op 1 maart treedt het European Register of Roadtransport Undertaking in werking, ofwel ERRU. ERRU is een Europees netwerk van nationale sanctieregisters waarin vervoersovertredingen als strafpunten worden opgenomen. Op die manier kan op geharmoniseerde wijze de betrouwbaarheid van vervoerders en vervoersmanagers worden beoordeeld. Dat moet leiden tot effectieve handhaving en het weren van notoire overtreders.

In het totaal staan er zo'n 130 mogelijke overtredingen in het register. Het gaat om overtredingen op het gebied van de rij- en rusttijdenwet, van de tachograafverordening of van vergunningen, maar het kan ook over maten en gewichten en gevaarlijke stoffen gaan. De ernstigste inbreuken kosten negen strafpunten, de lichtste één.
Klik hier voor het overzicht van de Erru-feiten.

Opname in ERRU volgt als de sanctie onherroepelijk is of als er is geschikt. De vervoerder en de vervoersmanager krijgen dan een notificatie van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Strafpunten zijn in te zien bij het NIWO ondernemersloket. Hier kan je altijd terecht om het aantal strafpunten op te vragen, want het eerstvolgende bericht van ILT krijg je pas als je op de helft van de grenswaarde zit. De grenswaarde is het maximaal aantal toegestane strafpunten. Hoe hoog dit maximum is, hangt af van de grootte van de onderneming en wordt vooraf vastgesteld. Het bereiken van deze grenswaarde kan grote gevolgen hebben. De vergunning van de onderneming kan voor twee jaar worden ingetrokken en vervoersmanagers kunnen een ongeschiktheidsverklaring van twee jaar opgelegd krijgen. Strafpunten blijven twee jaar staan, waarna ze vervallen.

Kijk voor uitgebreide informatie over ERRU op de website van TLN, bijvoorbeeld "ERRU: het sanctieregister voor vervoersovertredingen".