TVL voor transportsector

Bedrijven in de transportsector die worden getroffen door de coronacrisis kunnen in het vierde kwartaal van 2020 ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Volgens de overheid is deze steunmaatregel in principe éénmalig en alleen voor dit kwartaal.
 
Voor deze eenmalige verbreding van de TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf half november een aanvraag indienen bij RVO. Op de website van RVO kunt u meer lezen over de voorwaarden en de aanvraag.