vergroenen wegtransport

Voor het vergroenen van het wegtransport heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteld. Daarmee zou het wegtransport een grotere bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen kunnen leveren. De voorstellen moedigen energiebesparende maatregelen aan, zoals aerodynamische cabines maar beogen ook een versoepeling van regels voor emissievrije en voor intermodale voertuigen. Voor die voertuigen zal een hoger gewicht worden toegestaan. Ook worden de regels voor LZV's iets soepeler waardoor maximum gewichten en afmetingen soms zijn toegestaan, mits dit past binnen de regels van de lidstaten. Lees verder.