WMS modules

De module Warehousing is de basis van onze WMS software WarehouseMaster. Deze module biedt functionaliteit voor het inslaan, uitslaan, overslaan en opslaan van goederen. Daarnaast kan de factuurafhandeling binnen WarehouseMaster plaatsvinden. Voor de verwerking van facturen wordt de binnen Accountview aanwezige functionaliteit gebruikt. Naast de standaard stambestanden van Accountview kunt u ook gegevens vastleggen van uw artikelen, magazijnen, locaties en partijen. Bovendien beschikt u per onderdeel over standaardrapportages die u eenvoudig aan uw eigen en wensen kunt aanpassen

Geen enkel warehouse werkt op dezelfde manier. Daarom biedt WarehouseMaster naast de basismodule ook uitbreidingsmodules aan. Op die manier betaalt u alleen voor wat u nodig hebt. Bekijk onze modulelijst hieronder of neem contact met ons op voor uitgebreide informatie.

 

Accijnsregistratie

Voor de registratie en het doen van aangifte van accijnzen.

 

Douane-entrepot

Voor de adminstratie van een douane-entrepot.

E-commerce koppelingen

Koppelingen voor e-commerce platformen zoals WooCommerce, PrestaShop, Magento, Shopify, etc. en voor verkoopplatformen zoals Amazon en bol.com. Orders van uw webshop worden ingelezen en verwerkt in WMS WarehouseMaster waarna een uitslagorder en label worden aangemaakt. Ook retouren kunt u binnen het pakket afhandelen. Meer over onze koppelingen voor e-commerce en e-fulfilment.

 

E-fulfilment koppelingen

Koppelingen voor verzendplatformen zoals Sendcloud, Sendy, MyParcel, Webshipper, etc. U kunt orders vanuit WarehouseMaster direct doorsturen naar het verzendplatform waar uw zending verder wordt afgehandeld. Meer over onze koppelingen voor e-commerce en e-fulfilment.

 

Facturering

Genereer handmatig factuurregels bij warehouse-orders. Deze worden via de facturering verwerkt. Per debiteur kunt u voor bepaalde handelingen vaste tarieven aanmaken.

 

Historie meerdere jaren

In de lopende administratie gegevens inzien van een bepaald artikel, debiteur, crediteur, etc. van dit jaar en van eerdere jaren. 

 

Import WMS orders

Inslag- en uitslagorders inlezen uit verschillende bronnen: van een website, e-mail, EDI, webportal, etc. Import is ook beschikbaar als webservice of uit andere bestandsformaten.
Voordat de orders worden aangemaakt kunt u ze nog controleren en aanpassen.

 

Mobile Warehouse

Stuur instructies vanuit het WMS naar de mobiele Android telefoon of handheld scanner van magazijnmedewerkers. De module maakt papier (bijna) overbodig. Voorbeelden van instructies zijn goederenontvangst, palletiseren, laden vrachtwagen en order picken. Deze kunnen aan een specifieke medewerker of aan een groep medewerkers worden toegewezen. Meer over onze Mobile Warehouse module.

Partijenregistratie Op artikelniveau batchnummers of productienummers bijhouden, bijvoorbeeld voor de THT-datum.
Prijsafspraken

Automatisch factuurregels genereren bij warehouse-orders, op basis van aantallen en/of gewicht. U kunt bewaarloon berekenen op basis van de historische voorraad aan de hand van bijvoorbeeld de peildatum, locatie of periode.

 

Samenstelling eenheden

Leg de verhouding in aantallen vast tussen bijvoorbeeld SKU - doos - pallet.

 

Serienummers

Registreer ingeslagen en uitgeslagen serienummers, bijvoorbeeld van waardevolle goederen.

 

THT-datum

Leg bij ontvangst van goederen de houdbaarheidsdatum vast. Deze datum kan als criterium worden gebruikt bij de uitslagwizard of voor het maken van overzichten van artikelen die binnenkort verlopen.

 

Transportkoppeling

Maak vanuit de inslag- en uitslagorders transportorders aan m.b.v. de directe koppeling met ons TMS TransportMaster, met een ander TMS of met één van de verzendplatformen.

 

Webportal

Uw klanten kunnen in uw webportal hun eigen voorraad, in- en uitslagorders inzien en nieuwe orders opvoeren.

Wizards

De inslagwizard helpt u om volgens door u vastgestelde regels goederen op de juiste locatie te plaatsen. De uitslagwizard helpt om ze van de juiste locatie af te halen op basis van FIFO, LIFO, partijnummer of bijvoorbeeld THT-datum.