Artikel over TransportMaster op TTM.nl

TransportMaster heeft haar gelijknamige transportmanagementsysteem uitgebreid met verschillende nieuwe functies. Zo kreeg het TMS er een module bij voor het beheer van garages en werkplaatsen en een nieuwe module voor bedrijven die naast transport ook handelsactiviteiten, zoals fouragehandel, willen vastleggen. “Dat kan ook in combinatie met een gedetailleerde contractregistratie”, zegt directeur Fons Moormann.

Een andere recente ontwikkeling is een module gericht op transportbedrijven die actief zijn in het vervoer van o.a. asfalt en grond. “Deze nieuwe module is geschikt voor alle vervoer omtrent werken aan de weg”, vertelt Moormann. Het TransportMaster TMS is bovendien verder geïntegreerd met de Xserver lijn van PTV Group. “Dit betekent dat we nu gedetaileerdere informatie over tol en emissie kunnen verstrekken”, aldus Moormann. Ook worden milieuzones voor stadsdistributie tot in detail weergegeven.

Verder heeft TransportMaster een nieuwe interface gekregen en is nu compatible met Windows 8. Het TMS is modulair opgebouwd en te integreren met andere toepassingen, zoals plansystemen, boordcomputers, weegschalen en financiële systemen.

 

Lees dit artikel ook op:

TERUG